Bendruomenės centras
2007 m. spalio 03, Trečiadienis

Nevyriausybinė nepolitinė ne pelno siekianti organizacija. Veiklą pradėjo 2001 12 13, paskatinta kraštietės Mildos Peeters – Čereška.Jau kitų metų sausio mėn. susibūrė dainininkų kolektyvas, kuriam sutiko vadovauti muzikos mokytoja Nelė Gribulienė. Per kelis metus šiek tiek keitėsi dainininkų kolektyvo sudėtis, tačiau iki šių dienų išliko pagrindiniai nariai ir ta pati vadovė.

 

Sample Image

Koncertuoja moterų ansamblis.

Su koncertais aplankėme Alantos senelių namus ir biblioteką, Jasiuliškių pensionatą, Bijutiškio, Giedraičių, Balninkų kaimų bendruomenes, Molėtus. Nesuskaičiuojami kartai koncertuota Dapkūniškių kaime. Kolektyvą finansiškai remia ir moraliai skatina rėmėjai iš Olandijos.

2003 m. vasario 24 d. oficialiai įregistruotas Dapkūniškių kaimo bendruomenės centras. Taryba susideda iš 5 narių.

Dapkūniškių bendruomenės centras turi patalpas. Jose vyksta dainininkų bei dramos būrelio repeticijos., taip pat renkasi rankdarbių gamintojai. Organizuojamos aplinkos tvarkymo talkos

Sample Image

Motinos dienos šventė