Partneriai
2007 m. spalio 17, Trečiadienis

Nuo 1998 m. pavasario mūsų kraštietė Milda Peeters – Čemeška, gyvenanti Olandijoje, užmezgė glaudžius ryšius su Dapkūniškių kaimo bendruomene. Ponios Mildos iniciatyva 2001 m. Olandijoje įkurtas rėmimo fondas „Mūsų draugai iš Molėtų rajono Dapkūniškių kaimo ir jo apylinkių“. Fondo tarybą sudaro 6 žmonės. Jo pirmininkė ir yra p. Milda. Sekretorius – Bert Meesters.

 

Šis fondas mūsų kaimui labai daug padėjo ir padeda dabar. Vieni iš pirmųjų rajone, mūsų mokykla gavo dovanų kompiuterius. Vaikai galėjo jais naudotis. Dovanojo kanceliarinių prekių , minkštų žaislų, koncertinių rūbų.

Taip pat mūs remia ir finansiškai.

Nuo 2001 m. kiekvieną pavasarį ponia Milda su keliais savo draugais aplanko savo gimtąjį kraštą.

Jinai visada yra laukiama.

Mums bendrauti su užsieniečiais padeda anksčiau Dapkūniškiuose dirbusi mokytoja Daiva Žiogienė.

Sample Image

Mūsų draugai: iš dešinės - kraštietė Milda Peeters- Čemeška, Bert Meesters, Maria ir Marianne.